viverselharmonie@gmail.com

Geschiedenis Koninklijke Harmonie Viversel ( Zolder )

Op de gouden bruiloft van Janneke Cupers en Lie Windmolders bracht de fanfare “De Vlaamse vrienden” uit Lummen op 9 Mei 1931 een serenade. In Viversel moest bij het feestcomité van toen iets losgekomen zijn van “dat moeten wij in Viversel ook kunnen”. Onmiddellijk ging de zaak aan het rollen en op Zondag 17 Mei werd er een volksvergadering belegd.

Meester Baerts was pas aangesteld als onderwijzer en moest de toelating vragen aan de toenmalige pastoor Leynen om muziekopleiding te geven. Meteen werd de naam “Fanfare van het Heilig Hart” gesuggereerd.

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1931Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1931

De beginjaren.

Op 25 februari 1932 werd de eerste mars op de pupiter gelegd. Muziek leren spelen en noten lezen zijn geen makkelijke bezigheden. Zeken niet als je een hele groep mensen moet leren om deze twee dingen te combineren.

Toch slaagde Viversel erin om al vlak na de oprichting van de fanfare een optreden te verzorgen. De vuurdoop kwam er op 20 Augustus 1932 tijdens het huwelijksfeest van dirigent en leermeester “meester Baerts”

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1932Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1932

Beginjaren vervolg

Tijdens de tweede wereldoorlog viel muziek spelen letterlijk in het water. De bezetter sloot de 2 beken af en Viversel liep helemaal onder water. De kerk en de woningen moesten ontruimd worden. Enkel de administratieve verplichtingen werden nog vervuld. De muzikale activiteiten stonden misschien wel op een laag pitje, doch heel wat muzikanten waren in volle beweging door te trouwen tijdens de oorlogsjaren.

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1940Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1940

Een hele bende.

De muzieklessen startten opnieuw na de bevrijding in oktober 1944 en dit in de garage van Cyriel Schoofs. Op zondag 6 mei 1945 werd een dozijn jonge muzikanten klaargestoomd voor het bevrijdingsconcert. Dit concert was duidelijk een eerbetoon aan de “bevrijders” van België. Dankzij hen dragen de harmonieën en fanfares prachtige uniformen in plaats van een “lederhöse”.

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1940-2Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1940-2

In 1946 werd een ”tamboerkorps” opgericht, dat voor het eerst optrad tijdens het Ceciliafeest op 22 december 1946.
Naast de huwelijken waren ook heel wat geboortes in de gezinnen van onze muzikanten. Niet verwonderlijk dus dat het ledenaantal van de fanfare op korte tijd gevoelig werd aangedikt.

Op 16 januari 1950 werd Georges Lamotte gepromoveerd tot voorzitter (en bleef dit tot 1997) en benoemde het bestuur Frans Pools tot secretaris. Door de verbeterde technologie werd het gemakkelijker om concerten te geven buiten Viversel. Zeker in een dorp met als autobusbedrijf “De Zwerver”.

Zo gingen de muzikanten met de bus in heel Limburg concerten geven. Op 22 juli 1955 gingen ze in de Ardennen een opvoering geven. Een hele overlevingstocht, als je weet dat er toen nog geen autosnelwegen waren. Later maakte de fanfare zelfs uitstappen naar Scheveningen en Valkenburg.

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1950Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1950

Ook de banden met de voetbalclub uit het dorp waren in de jaren ‘50 erg hecht. Dat kwam doordat enkele leden van de fanfare ook een begeleidende functie  of bestuursfunctie uitoefenden bij de voetbalclub Standaard Viversel. Het was dan ook logisch dat de fanfare de kampioenenviering in 1953 opluisterde.

Nog een belangrijke activiteit was de jaarlijkse processies. Op 1 augustus 1954 was de processie van Viversel volledig gewijd aan het 100-jarig bestaan van de sacramentskapel. Ook processies in naburige gehuchten, dorpen en steden konden beroep doen op onze fanfare. Zo ligt de processie van St.-Servais in Luik nog in het geheugen van vele muzikanten.

Bij elke fanfare hoort ook een vlag. De nieuwe vlag werd in 1957 in gebruik genomen. In het nieuwe vaandel werden de symbolen van de parochie opgenomen: Namelijk de sacramentskapel en de koolmijn. Op 25 augustus 1957 werd de nieuwe vlag ingewijd met een optocht door de parochie. Blijkbaar was dit een goede wijding , want die vlag hield het vol tot in 1999.

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1950-2Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1950-2

HISTORIE – jaren 60

Eind 1959 traden onze muzikanten op bij de snelheidskoersen voor moto’s in Zolder Centrum. Wat zij toen nog niet wisten was dat deze snelheidskoersen er de oorzaak van zouden zijn dat er vele jaren later formule-1-wagens rondreden in Zolder. En waar? Ja , in hun eigen dorp Viversel.

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1960Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1960

Jaren 60

"De auto" was nog maar net een gemeen goed geworden voor de gewone man. De fiets overheerste nog in het straatbeeld. Sommigen reden in die tijd wel al zo snel als een auto. En in Viversel hadden we er zo één: Herman Vrancken! Ja, inderdaad, een dorpje van 1000 inwoners en daar tussen iemand die de Ronde van Frankrijk mocht meerijden en waar er zelfs tv-beelden van genomen werden, die men hier, in het kleine Viversel op tv kon zien. Onze muzikanten hadden er respect voor en haalden Herman met veel plezier af in 1966, nadat hij de Ronde van Frankrijk uitreed. Zij deden dit onder de kundige leiding van Alfons Aerts die in 1965 meester Baerts verving.

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1960-2Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1960-2

Jaren 60

De initiatieven binnen de fanfare volgden elkaar in een razend tempo op: Een andere dirigent, oprichting van een meisjestrommelkorps onder leiding van Jan Thora, oprichting van dansorkest “Il Bonito” binnen de fanfare, onder leiding van Louis Moons en als kers op de taart , een nieuw parochiecentrum, de “Witte Zaal” die dienst zal doen tot 2002 en nu vervangen is door “De Vierseleer”.

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1960-3Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1960-3

HISTORIE – jaren 70

De fanfare promoveerde in 1969 naar de afdeling “Uitmuntendheid” en op enkele jaren tijd trommelde ons trommelkorps zich op nationaal vlak naar de superieure afdeling. Alles wat te bereiken was op nationaal vlak, was bereikt.

Dan maar internationaal. Onder het voorzitterschap van Georges Lamotte en met Jean Baerts als mentor, behaalde ons trommelkorps op 15 Juli 1970 een gouden medaille in de uitmuntende afdeling op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Dit alles onder de kundige leiding van Jan Thora.

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1970Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1970

Jaren 70

Nationaal bleef onze drumband hoge toppen scheren: 95% bij de superieure afdeling in Bree, 95% in Houthalen. In 1973 werd de superieure afdeling bijna te klein: 99%! Dit dwong Jan Thora met zijn dames om nogmaals naar Kerkrade terug te gaan op 27 Juli 1974. Zij behaalden ditmaal de gouden medaille in superieure afdeling. Onze fanfare fungeerde op dat moment volledig in de schaduw van het trommelkorps.

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1970Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1970

Jaren 70

Meester Aerts gaf in 1975 het dirigeerstokje door aan René Raymaekers uit Zelem.

René kreeg, na 6 maanden actief te zijn voor onze vereniging, een opdracht te vervullen op de Heizel. Samen met het trommelkorps werd er opgetreden ter gelegenheid van “25 jaar Koning Boudewijn”

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1970-2Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1970-2

Jaren 70

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1970-3Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1970-3

Jaren 70

In het jaar 1979, verscheen onze fanfare in het straatbeeld met tractor en kar, om oud papier in te zamelen. Het woord 'recycleren' werd rond deze tijd in “de Dikke Van Dale” opgenomen. Deze papierslagen zouden later van levensbelang worden voor het bestaan en de verdere uitbouw van onze fanfare. Momenteel wordt nog steeds maandelijks op de laatste zaterdag van de maand een papierslag gehouden.

HISTORIE – jaren 80

Na de "gouden jaren 70" wordt van een vereniging verwacht dat ze zich op een zeker niveau tracht te handhaven. Met een trommelkorps, dat één van de beste van het land was in de jaren ‘80, is “handhaven” voor zowel bestuur als leden geen gemakkelijke opgave. Zeker niet met een trommelkorps dat in 1980 reeds 15 jaar bestaat, en dat met een zeer groot verloop zit, want eenmaal gehuwd, stopte meestal de actieve loopbaan binnen het trommelkorps. Bovendien wou men in 1981 weer naar het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.
De fanfare wordt ook een jaartje ouder en krijgt de titel ”Koninklijk” toegemeten, bij het 50 jarig bestaan in 1981.

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1980Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1980

Jaren 80

In 1983 was er nood aan een nieuw uniform voor de leden van de fanfare, maar er was één probleem: Nieuwe uniformen kosten geld, véél geld. Om dit geld samen te krijgen werd de jaarlijkse eetdag in het leven geroepen.

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1980-2Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1980-2

Jaren 80

Het hoogtepunt van de jaren 80 was zeker de uitstap naar Albano (Italië). Voor de getrouwde muzikanten betekende dit: 5 dagen weg bij moeder de vrouw. De jeugd moest het 5 dagen stellen zonder toezicht van de ouders, ... maar wel onder het toezicht van het bestuur. Eenmaal aangekomen in Italië moest dit bestuur wel de hulp inroepen van al de mannelijke muzikanten om de meisjes te beschermen tegen de, nog in opleiding zijnde jeugdige maffiosi, die blijkbaar wel oog hadden voor al dat vrouwelijk schoon uit Viversel.

Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1980-3Harmonie Eigen Volk Viversel beginjaren 1980-3

Jaren 80

Om deze uitstap tot een goed einde te brengen werd beroep gedaan op enkele muzikanten van bevriende muziekverenigingen. Dit was reeds een aanduiding om dringend iets te doen aan het muzikantenbestand. Men startte dan ook in 1987 met een notenleerles tijdens de schooluren. De lessen werden gegeven door de toenmalige dirigent René Raymaekers.

HISTORIE – jaren 90

Begin jaren ‘90 kreeg onze fanfare het héél moeilijk. Niet alleen ontvielen enkele mensen ons, er waren ook vele muzikanten die afhaakten. Bovendien toonde de jeugd veel minder interesse voor de soms wat “oubollige” fanfaremuziek. Het bestuur weigerde om bij de pakken te blijven zitten en deed bij monde van François Pools een ultieme oproep aan de ex-jeugdleden om terug te keren. Jammer genoeg tevergeefs.
Voor de dirigent was de toestand dan ook onhoudbaar. Hij was het meer dan beu om voor ieder concert muzikanten van andere fanfares en harmonieën te ronselen. Uiteindelijk hield René Raymaekers het in 1993 voor bekeken. Zelfs een afscheidsconcert of een hulde zat er voor dirigent René Raymaekers niet meer in. De fanfare van Viversel was op sterven na dood.

Gelukkig zijn er nog idealisten. Mensen die, ondanks alles, het licht in de duisternis blijven zien. Zo ook in Viversel. Enkele bestuursleden bleven volharden in de boosheid en gingen op zoek naar een nieuwe dirigent. Het bestuur vond die ook onder de persoon van Michel Aerts. Hij leidde enkele proefrepetities met 10 à 15 muzikanten maar hield het na enkele repetities reeds voor bekeken. De zoektocht naar een nieuwe dirigent kon opnieuw beginnen.

Harmonie Eigen Volk Viversel jaren 1990Harmonie Eigen Volk Viversel jaren 1990

Jaren 90

Het bestuur liet haar oog vallen op Greet Vancluysen. Zij moest proberen om de fanfare nieuw leven in te blazen. Greet had in ieder geval haar achtergrond mee: Zo studeerde ze aan het conservatorium in Brussel en had ze al heel wat harmonie-ervaring als hoornist bij Harmonie” De Ware Vrienden” uit Zolder. De eerste paar maanden ging het bijzonder moeilijk. Greet had alle moeite om het zinkende fanfareschip drijvende te houden. De eerste doelstelling was een concert op "Domein Bovy". De weergoden beslisten er echter anders over. Het concert viel letterlijk in het water. Alweer een nieuwe opdoffer.

Ondanks alles hielden Greet en een steeds sterker (en jonger) bestuur vol. Het resultaat bleef dan ook niet uit. De fanfare begon terug te leven en de repetities lokten meer en meer muzikanten. In tegenstelling tot haar voorgangers opteerde Greet voor een modernere aanpak. Populaire popdeuntjes van o.a. Abba, Eric Clapton, Micheal Jackson en Elvis Presley, brachten terug animo in de groep. De motivatie kwam terug en het aantal leden groeide snel. Zowel nieuwe muzikanten als ex-leden vonden opnieuw de weg naar de "Witte Zaal" in Viversel. Meteen smeedde Greet plannen om een eerste groot Kerstconcert te geven.

Harmonie Eigen Volk Viversel jaren 1990-2Harmonie Eigen Volk Viversel jaren 1990-2

Jaren 90

Het vervolg is bekend: Het jaarlijks concert is vandaag het uithangbord van onze muziekvereniging. Wegens het grote succes met het bijhorende plaatsgebrek in de Witte Zaal, moesten we uitkijken naar een nieuwe locatie: Die gevonden werd in de reusachtige hal van "Reizen De Zwerver”, die speciaal voor het kerstconcert en later het nieuwjaarsconcert, werd omgetoverd tot een gezellige concertzaal.

Harmonie Eigen Volk Viversel jaren 1990-3Harmonie Eigen Volk Viversel jaren 1990-3

Jaren 90

In mei 1997 werd er een nieuw jong bestuur gekozen en werd de naam van de “Fanfare Eigen Volk” veranderd in “Koninklijke Harmonie Eigen Volk”, waardoor wij ook verplicht waren om in 1999 een nieuwe vlag te laten maken.

In mei 1998 stierf Ere- voorzitter Georges Lamotte (na 47 jaar voorzitterschap), na het roer overgegeven te hebben op 17 mei 1997 aan zijn neef Patrick Lamotte.

Na het uitzichtloze "begin 1990", werd de 20e eeuw toch nog goed afgesloten, met een goed draaiende harmonie en een heleboel gemotiveerde mensen. Veel leden waren zeker niet vies om hun handen uit de mouwen te steken, om concerten en activiteiten tot een goed einde te brengen. Daarbij denken we aan de concerten in de hal van de zwerver (700 luisteraars), het Bootconcert, de eetdagen, en onze maandelijkse papierslag.

Het jaar 2000 werd op 6 Januari ingezet met het “millenniumconcert”. Een concert dat heel veel volk lokte naar de hal van reizen “De Zwerver”, mede dankzij het wederoptreden van ons trommelkorps . Deze zetten na een half jaar repeteren een puike prestatie neer. Het spreekwoord “jong geleerd is oud gedaan” kwam hier wel goed van pas. Er waren trommelaarsters van rond de 50 jaar, die het nog schitterend deden.

Harmonie Eigen Volk Viversel jaren 2000Harmonie Eigen Volk Viversel jaren 2000

Jaren 2000 - 2015

Ook was er een gastoptreden van Carolien Quintens (latere zangeres van Vanda Vanda).

In 2001 en 2002 waren we nog te gast in de hal van de Zwerver. In 2003 was de nieuwe zaal ( De Vierseleer) klaar en vervolgens ging ons eerste concert op deze nieuwe locatie door op 3 en 4 januari 2003 (2 dagen omdat de capaciteit van de zaal veel minder was dan bij de Zwerver).” Let men entertain you” was het thema van het concert met als gastoptreden Robert Houtmeyers , die onder muzikale begeleiding van de harmonie , een eigen tweetalige versie bracht van “Et maintenant” en” What now my love”. Deze was zo goed dat Helmut Lotti er 1 maand later zelf een tweetalige versie van uitbracht.

Harmonie Eigen Volk Viversel jaren 2000-2Harmonie Eigen Volk Viversel jaren 2000-2

Jaren 2000 - 2015

Doordat wij nu een volwaardige concertzaal hebben, is het mogelijk om per jaar meerdere concerten te houden. Zo hebben we in 2003 een aperitiefconcert ( in samenwerking met de stedelijke muziekacademie) gehad en is er op 20 september een duoconcert in samenwerking met de harmonie van Kaggevinne.


Jaar 2013: oprichting "Jeugdorkest Viversel"

Het "Jeugdorkest Viversel" werd opgericht in 2013, door jongeren van de harmonie. Met lichte muziek wist onze dirigent Paul Cox ( 2013-2019 ) veel jongeren aan te trekken. Het eerste miniconcert "jeugdorkest uit de startblokken" werd op 1 december gegeven aan de kerk van Viversel, ter gelegenheid van de advent. Met de zegen van priester 'Augustin Champagne', werd ons jeugdorkest officieel voorgesteld in Viversel. Vanaf 2019 nam dirigent Marlon Knuts het dirigeerstokje van het jeugdorkest over. Hij weet Paul zijn werk op een mooie manier verder te zetten. We bedanken Paul Cox voor zijn enorme bijdrage!

Eerste concert Advent 2013Eerste concert Advent 2013

Jaren 2015 - 2020: Nieuwe dirigent

Na vele jaren nemen we afscheid van dirigent "Greet Vancluysen". Greet kreeg een schitterend afscheidsconcert, waarbij oud-leden werden opgetrommeld om een aantal afscheidsnummers te spelen. We kunnen Greet niet genoeg bedanken voor haar jarenlange trouwe dienst!

Met zijn jarenlange ervaring en vele opleidingen is "Jan Rypens" de geschikte opvolger. Naast onze lenteconcerten, blijft het nieuwjaarsconcert ons belangrijkste uithangbord van het jaar. Met de intrede van dirigent “Jan Rypens” werd er gekozen voor een ander format: Elk jaar wordt er een solist uitgenodigd en het nieuwjaarsconcert wordt telkens uitgewerkt rond een bepaald thema. Aan de hand van dit thema worden stukken, beelden en teksten gekozen en gegoten in een leuk en muzikaal afwisselend concert.

Jaren 2020-2021:  Nieuwe dirigent en Coronapandemie

Na 5 jaar (2015-2020), nemen we afscheid van onze dirigent “Jan Rypens”. We willen Jan graag bedanken voor zijn bijdrage in het aanleren van nieuwe muziekstukken en uitdenken van nieuwe formats om Harmonie Viversel nog meer op de kaart te zetten! Vanaf dit moment gingen we voor de 2de  keer in de recente geschiedenis op zoek naar een nieuwe dirigent. Er werd gekozen voor  “Willem-Jan Hendrickx”, vol enthousiasme begon hij aan het avontuur. Het avontuur werd jammer genoeg onderbroken door lockdowns, omwille van de coronapandemie.
Toch hielden muzikanten, dirigent en bestuur vol: Van zodra we weer groen licht kregen van de regering, legden we de muziekstukken weer op de pupiter.
Zowel ons nieuwjaarsconcert, als alle andere concerten, moesten worden afgelast. De jaarlijkse eetdag werd tijdelijk vervangen door een "coronaproof" ontbijtservice, gemaakt en geleverd door leden van de harmonie.
Telkens waren vele muzikanten weer blij om, na de zoveelste lockdown, nog eens samen muziek te kunnen maken.